Święcenia diakonatu

W dni 24 maja w naszym kościele seminaryjnym Ks. bp Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu naszym trzem seminarzystom: Dk. Marek Kalisz, Dk. Mikołaj Żebrowski i Dk. Jacek Międlar. Posługa diakona jak czytamy w Dziejach Apostolskich „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a odsługiwali stoły – powiedziało Więcej…