KALENDARZ AKADEMICKI 2018/2019

I semestr
28.09 Zakończenie sesji poprawkowej
01.10 Rozpoczęcie wykładów
02.10 Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Pawła II
06.10 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO w ITKM
16.10 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO na UPJPII
31.10-02.11 Uroczystość Wszystkich  Świętych – dni wolne
12-16.11 Praktyka katechetyczna dla V roku
21.12 Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
22.12-06.01 Ferie świąteczne
07.01 Wznowienie zajęć po feriach
25.01 Zakończenie wykładów I semestru
28.01-08.02 Zimowa sesja egzaminacyjna
09.02 Rada pedagogiczna
11.02-15.02 przerwa międzysemestralna
II semestr
18.02 Rozpoczęcie zajęć
18-22.02 Zimowa sesja poprawkowa
28.02 Egzamin magisterski
01.03-05.05 Praktyka duszpasterska VI roku
05-09.03 Rekolekcje wielkopostne
17.04 Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
18-24.04 Ferie świąteczne
25.04 Wznowienie zajęć
02.05 Dzień wolny
18-23.05 Rekolekcje przed święceniami
25.05 ŚWIĘCENIA PRZEZBITERATU I DIAKONATU
31.05 Zakończenie wykładów
03-21.06 Letnia sesja egzaminacyjna
24.06 Rada pedagogiczna
16-20.09 Letnia sesja poprawkowa