Agenda

KALENDARZ AKADEMICKI 2016/2017

I semestr


30.09 – Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie

30.09 – Zakończenie sesji poprawkowej

01.10 – Rozpoczęcie wykładów

08.10 – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

20.10 – Inauguracja Roku akademickiego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

31.10-2.11 – Uroczystość Wszystkich  Świętych – dni wolne

11.11 – Narodowe Święto Niepodległości

14-18.11 – Praktyka katechetyczna dla V roku

08.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień rektorski

21.12 – Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi

22.12 – 8.01 – Ferie świąteczne

09.01 – Wznowienie zajęć po feriach

20.01 – Zakończenie wykładów I semestru

23.01 -3.02 – Zimowa sesja egzaminacyjna

04.02 – Rada pedagogiczna

06 -10.02 – przerwa międzysemestralna

II semestr

10-13.02 – Rekolekcje wielkopostne

13.02 – Rozpoczęcie zajęć

13-17.02 – Zimowa sesja poprawkowa

23.02 – Egzamin magisterski

01-03.03 – Rekolekcje wielkopostne

26.02-07.05 – Praktyka duszpasterska VI roku

12.04 – Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi

13-21.04 – Ferie świąteczne

24.04 – Wznowienie zajęć

02.05 – Dzień wolny

12-17.05 – Rekolekcje przed święceniami

20.05 – ŚWIĘCENIA PRZEZBITERATU I DIAKONATU

02.06 – Zakończenie wykładów

05-23.06 – Letnia sesja egzaminacyjna

24.06 – Rada pedagogiczna

18-29.09 – Letnia sesja poprawkowa

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017