Zarząd Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w roku akademickim 2017/2018

ks. dr Kryspin Banko CM
Wielki Kanclerz Instytutu

ks. dr Paweł Holc CM
Rektor Instytutu

ks. Tomasz Bałuka CM
Wicerektor Instytutu, Prefekt Studiów

Kontakt z Rektoratem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy