Zarząd Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w roku akademickim 2016/2017

ks. dr Kryspin Banko CM
Wielki Kanclerz Instytutu

ks. dr Paweł Holc CM
Rektor Instytutu

ks. Cezary Kokociński CM
Wicerektor Instytutu, Prefekt Studiów

Kontakt z Rektoratem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy