Adwent

Rozpoczęliśmy Adwent, czyli okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. To wyjątkowy czas i okazja do przemiany naszego życia i pogłębienia relacji z Bogiem.

Adwent składa się z dwóch części. Pierwsza (do 16 grudnia) jest przygotowaniem do przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Druga (od 17 do 24 grudnia) stanowi czas oczekiwania i bezpośredniego przygotowania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

W trakcie Adwentu odprawiane są Msze Wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. roraty, które rozpoczyna procesja z lampionami, a które wzięły swą nazwę z mszalnej antyfony śpiewanej na początku liturgii „Rorate caeli” ( łac. Spuśćcie niebiosa), zainspirowanej proroctwem Izajasza:
«Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem» (Iz 45,8).

W kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie przy ul. Stradomskiej roraty są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.
Zapraszamy do udziału!

About the Author

You may also like these

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »