Triduum Paschalne

  • by

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, które stanowi centrum chrześcijańskiej wiary i liturgii. Program Triduum przedstawia się następująco:

Wielki Czwartek:

Modlitwy poranne (tzw. Ciemna Jutrznia) o godz. 8.00.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Ołtarza Adoracji i czuwanie modlitewne do godz. 21.00.

Wielki Piątek:

Czuwanie modlitewne przy Ołtarza Adoracji od godz. 6.30 do godz. 18.00.
Modlitwy poranne o godz. 8.00.
Droga krzyżowa o godz. 15.00.
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Bożego Grobu i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wielka Sobota:

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie od godz. 6.30 do godz. 19.00.
Modlitwy poranne o godz. 8.00.
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do godz. 15.00.
Kościół zachęca do zachowania postu paschalnego także w Wielką Sobotę.
Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, centralną uroczystość roku kościelnego, którą zakończy procesja rezurekcyjna, rozpoczniemy o godz. 19.00. Prosimy o przyniesienie świec na sobotnią liturgię.