Nowenna

Bracia i Siostry w Chrystusie!

Z racji rozpoczynającej się Nowenny ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030) zwracamy się jako Rodzina św. Wincentego a Paulo do wszystkich wiernych z apelem o wypełnienie woli Maryi wyrażonej podczas Jej zjawienia się w kaplicy przy Rue du Bac (Paryż) w 1830 roku. Siostra Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, wizjonerka, wypełniała tę wolę całym własnym życiem, ale uznawała też za swoje życiowe posłannictwo zaświadczenie o niej przed światem. Wprawdzie pozostawała nieznana światu jako wizjonerka, przekazała swemu spowiednikowi, a w ostatnim roku życia dwóm osobom z Rodziny św. Wincentego, przesłanie o wstawienniczej misji Najświętszej Panny za ludzkością, czyli o tzw. wizji ze złotym globem w dłoniach. Jeszcze miesiąc przed śmiercią, w listopadzie 1876 roku, wzięła na stronę siostrę M. Cosnard i powierzyła jej swój życiowy testament mówiąc, że gorącym pragnieniem Niepokalanie Poczętej jest to, aby była czczona jako wstawiająca się za ludzkością u Syna, ponieważ tak bardzo modli się za ten świat; będzie to źródłem wielu łask i licznych powołań (zeznania s. Cosnard z 3 lutego i 11 marca 1898 r., PO, ses. 39 i 44).

Siostra Katarzyna włączyła się całym sercem we wstawienniczą misję Najświętszej Panny, której macierzyńskiej opiece umierający Syn powierzył odkupione przez siebie dzieci (J 19, 25-27). W pierwszej kolejności zrozumiała tę misję jako troskę o zbawienie grzeszników. W ich intencji modliła się i podejmowała umartwienia. Szczególną rolę przypisywała modlitwie różańcowej – o którą prosiła ją Maryja – odmawianej we wspólnocie i przed Najświętszym Sakramentem. Siostra Katarzyna przekazała też ubolewanie Maryi, że modlitwę różańcową odmawia się mechanicznie, pośpiesznie, bez należytego skupienia i pobożności.

W odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Niepokalaną do obydwu Zgromadzeń św. Wincentego (a dziś także do stowarzyszeń i grup wincentyńskich oraz wszystkich wiernych), którego doskonałe wypełnienie znajdujemy w życiu św. Katarzyny Labouré, pragniemy włączyć się we wstawienniczą modlitwę Maryi za odkupioną przez Jej Syna ludzkością – w pierwszej kolejności za tymi, którzy oddalili się od Boga, aby do Niego powrócili. Włączając się w modlitwę Niepokalanie Poczętej, pragniemy w powyższej intencji odmawiać codziennie modlitwę różańcową. Wierzymy, że wspólnota modlitwy, jaką utworzymy, będzie odpowiedzią na wezwanie Najświętszej Panny i przyczyni się do pozyskania dla Boga grzeszników. Niech na wzór św. Katarzyny towarzyszą temu jednocześnie umartwienia i wyrzeczenia, co pozostawiamy osobistej decyzji każdego.

Wierzymy, że zgodnie z obietnicą Niepokalanej nasze włączenie się w Jej modlitwę za światem przyczyni się do duchowego rozwoju Rodziny Wincentyńskiej, wzrostu powołań oraz do uzyskania licznych łask przez modlących się razem z nami wiernych. Zwłaszcza brak powołań staje się palącym problemem wielu Prowincji obu Zgromadzeń. Ku pokrzepieniu serc przytaczamy słowa Najświętszej Panny z 19 lipca 1830 roku, odnoszące się do obydwu Zgromadzeń św. Wincentego: „Przyjdzie czas […], że będzie się sądzić, że wszystko jest stracone, ale ja będę z wami. Miejcie ufność! Poznacie moje nawiedzenie oraz opiekę ze strony Boga i św. Wincentego” (zapis s. Katarzyny z 30 października 1876 r.).

Szczególną racją podjęcia powyższego wyzwania jest zbliżająca się dwusetna rocznica objawień na Rue du Bac w Paryżu, kiedy to Najświętsza Panna pouczyła nas, iż jest niepokalanie poczęta i objawiła Cudowny Medalik. Pragniemy przygotować się do tego Jubileuszu najlepiej, jak potrafimy, aby uczcić naszą niebieską matkę. Dlatego został przygotowany wspólnie z trzema Prowincjami Sióstr Miłosierdzia oraz ze Stowarzyszeniem Cudownego Medalika projekt „Nowenna ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030)”. Wypracowany wspólnie program będzie nam przewodnikiem w drodze ku 2030 rokowi.

Przygotowania do Jubileuszu 200. rocz. objawień maryjnych na Rue du Bac w Paryżu przygotowują nas jednocześnie do uczczenia dwutysięcznej rocznicy odkupieńczej śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa, która zbiegnie się z dwusetną rocznicą objawień na Rue du Bac. Lata 2030 i 2033 nie są od siebie odległe. Ta niezwykła rocznica jako część naszego postrzegania historii stanowi wyjątkową okazją do tego, aby oddać Bogu należną cześć przez szczere nawrócenie i głębokie dziękczynienie. Dwa tysiące lat temu przy krzyżu Chrystusa nie było Jego uczniów. Traktujemy tę rocznicę jako szczególną łaskę od Pana niebios i okazję do tego, aby wraz z innymi zmierzać w pielgrzymce wiary pod Chrystusowy krzyż i poprzez naszą tam obecność dać dowód wierności.

Odkładając na bok magię liczb, pragniemy zwrócić uwagę na ścisły związek obu rocznic: umierający na krzyżu Chrystus powierzył macierzyńskiej opiece Maryi odkupione przez siebie dzieci, co znajduje wyraz w Jej wstawienniczej modlitwie za światem, przedstawionej w tzw. wizji ze złotym globem w dłoniach. Jeszcze ściślejsze włączenie się w zbawczą misję Syna Bożego, w łączności z Niepokalaną wstawiającą się u Niego za ludzkością, niech będzie naszym wspólnym z Nią darem złożonym u stóp krzyża. Niech podjęte w związku z tym zadania przygotują nas również na obchody dwutysięcznej rocznicy naszego odkupienia, kiedy to mamy nadzieję stanąć przy Chrystusowym krzyżu u boku Matki Odkupiciela i naszej.

Każdy wędrowiec przeżywa chwile słabości. W drodze, jaka nas czeka, ku pokrzepieniu serc i podniesieniu na duchu, niech służą nam treści zawarte na stronie Nowenny i inne opracowania jak przewodnik na czas Nowenny opracowany przez ks. Waldemara Rakocego CM (Wydawca ITKM, e-mail: wydawnictwo@witkm.pl; tel. 12 422 88 77).

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”
Opracował: ks. Waldemar Rakocy CM

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »