Agenda

KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020

I semestr

25.09
Zakończenie sesji poprawkowej
01.10
Rozpoczęcie wykładów
12.10
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO w ITKM
16.10
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO na UPJPII
31.10-02.11
Uroczystość Wszystkich Świętych – dni wolne
18-22.11
Praktyka katechetyczna dla V roku
22.12
Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
23.12-06.01
Ferie świąteczne
07.01
Wznowienie zajęć po feriach
24.01
Zakończenie wykładów I semestru
27.01-07.02
Zimowa sesja egzaminacyjna
08.02
Rada pedagogiczna
10.02-15.02
przerwa międzysemestralna

II semestr

17.02
Rozpoczęcie wykładów
17-21.02
Zimowa sesja poprawkowa
01.03-08.05
Praktyka duszpasterska VI roku
26-28.02
Rekolekcje wielkopostne
08.04
Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
08-17.04
Ferie świąteczne
20.04
Wznowienie zajęć
13.05
Egzamin magisterski
16-21.05
Rekolekcje przed święceniami
23.05
ŚWIĘCENIA PRZEZBITERATU I DIAKONATU
29.05
Zakończenie wykładów
01-19.06
Letnia sesja egzaminacyjna
20.06
Rada pedagogiczna
28.09-02.10
Letnia sesja poprawkowa