Agenda

KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020

I semestr
27.09 Zakończenie sesji poprawkowej
01.10 Rozpoczęcie wykładów
12.10 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO w ITKM
16.10 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO na UPJPII
31.10-02.11 Uroczystość Wszystkich  Świętych – dni wolne
18-22.11 Praktyka katechetyczna dla V roku
20.12 Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
23.12-06.01 Ferie świąteczne
07.01 Wznowienie zajęć po feriach
24.01 Zakończenie wykładów I semestru
27.01-07.02 Zimowa sesja egzaminacyjna
08.02 Rada pedagogiczna
10.02-15.02 przerwa międzysemestralna
II semestr
17.02 Rozpoczęcie zajęć
17-21.02 Zimowa sesja poprawkowa
01.03-08.05 Praktyka duszpasterska VI roku
26-28.02 Rekolekcje wielkopostne
08.04 Ostatni dzień zajęć przed feriami świątecznymi
08-17.04 Ferie świąteczne
20.04 Wznowienie zajęć
13.05 Egzamin magisterski
16-21.05 Rekolekcje przed święceniami
23.05 ŚWIĘCENIA PRZEZBITERATU I DIAKONATU
29.05 Zakończenie wykładów
01-19.06 Letnia sesja egzaminacyjna
20.06 Rada pedagogiczna
28.09-02.10 Letnia sesja poprawkowa