Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Stradom

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII wieku. Kiedy Misjonarze podjęli zarząd Seminarium Zamkowego w Krakowie (1682 r.), pragnęli rozwinąć w szerszym zakresie działalność pastoralną na terenie diecezji krakowskiej. Wyzwaniem były: misje ludowe, rekolekcje zamknięte, pomoc dobroczynna.

Dom Stradomski

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII w. Kiedy Misjonarze podjęli zarząd Seminarium Zamkowego w Krakowie pragnęli rozwinąć w szerszym zakresie działalność pastoralną na terenie diecezji krakowskiej.

Kościół Stradomski

Kamień węgielny pod budowę kościoła Księży Misjonarzy p. w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła położono w 1693 r. Barokowy kościół Księży Misjonarzy zbudowany został w latach 1719-28 r. z fundacji bpa Michała Szembeka.

Instytut Teologiczny

W dniu 8 lipca 1910 roku Ministerstwo wydało reskrypt, mocą którego misjonarskie seminarium duchowne zostało przekształcone w Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy z prawami państwowymi.

Msze Święte

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii a msze gregoriańskie po uprzednim powiadomieniu telefonicznie.

Niedziele i Uroczystości 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 11.30, 13.00, 19.00
Dni Powszednie 7.00, 8.00, 19.00
Spowiedź św.: niedziele i uroczystości 30 min. przed Mszą Św.
W dni powszednie w czasie Mszy Św.
Wystawienie po Mszy Św. o 19.00
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.15
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 18.15

Nowenna

W odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Niepokalaną do obydwu Zgromadzeń św. Wincentego i do stowarzyszeń i grup wincentyńskich.

ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik

Włączając się w modlitwę Niepokalanie Poczętej, pragniemy w powyższej intencji odmawiać codziennie modlitwę różańcową.

Wierzymy, że zgodnie z obietnicą Niepokalanej nasze włączenie się w Jej modlitwę za światem przyczyni się do duchowego rozwoju Rodziny Wincentyńskiej, wzrostu powołań oraz do uzyskania licznych łask przez modlących się razem z nami wiernych. Zwłaszcza brak powołań staje się palącym problemem wielu Prowincji obu Zgromadzeń.

Nowenna

Przygotowującej nas do dwusetnej rocznicy objawień na Rue du Bac w Paryżu, kiedy to Najświętsza Panna pouczyła nas, iż jest niepokalanie poczęta i objawiła Cudowny Medalik:

Misjonarz
św. Wincenty a Paulo

św. Wincenty a Paulo

1581 - 1660

Urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji, w rodzinie Jana Depaul i Bertrandy z domu Moras. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque (diec. Périgueux).

Za radą pani de Gondi i dzięki jej pomocy materialnej, 17 kwietnia 1625 r. powstało Zgromadzenie Misji: grupa księży, którzy w wiejskich parafiach głosili misje i zakładali Bractwa Miłosierdzia. Dla zapewnienia trwałości owoców owych misji należało zatroszczyć się o godnych duszpasterzy dla ewangelizowanych parafii.

"
"Wincenty często powtarzał, że należy kochać Boga i że musi się to urzeczywistniać w trudzie rąk i w pocie naszego czoła"
"

Św. Wincenty

Misjonarz

Dom Stradomski

Od 1912 r. z domem Stradomskim związał się zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Tu mieszka Wizytator i zbiera się Rada Prowincji. Tu wydawane jest od 1909 r. pismo alumnów „Meteor”, od 1946 r. działa Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”. W domu Stradomskim mieści się także licząca ponad 200 tys. woluminów biblioteka udostępniona nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim zainteresowanym oraz Muzeum Historyczno–Misyjne Księży Misjonarzy oraz Sekretariat Misyjny.

Dom Stradomski

Listy, Konferencje, Dokumenty

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów.

Dom Stradomski

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII wieku. Kiedy Misjonarze podjęli zarząd Seminarium Zamkowego w Krakowie (1682 r.)

(c) 2024 All Rights Reserved.

Kontakt

Msze Święte

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii a msze gregoriańskie po uprzednim powiadomieniu telefonicznie.

Translate »