Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej

Pierwotnie ołtarz św. Mikołaja. Wykonany w pierwszej połowie XVIII wieku, z obrazem Matki Boskiej Bolesnej namalowanym przez Wojciecha Eliasza w roku 1866, w ramie relikwiarzowej o rokokowej dekoracji.

Matki Boskiej Bolesnej

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września – Siedmiu Boleści Maryi.

Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod krzyżem Chrystusa, nieco późniejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pierś lub serce.  Wątek współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w znanym polskim nabożeństwie wielkopostnym (Gorzkie Żale). Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która jak nikt inny była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

kościół stradomski

Stradom

Historia Kościoła Stradomskiego

Translate »