Nowenna

Szczególną racją podjęcia powyższego wyzwania jest zbliżająca się dwusetna rocznica objawień na Rue du Bac w Paryżu, kiedy to Najświętsza Panna pouczyła nas, iż jest niepokalanie poczęta i objawiła Cudowny Medalik.

Cudowny Medalik

Miliony osób, które na całym globie noszą cudowny medalik, nałożony przez kapłana.  Są zjednoczeni ze sobą dzięki modlitwie i odmawianiu aktu strzelistego:

“O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.”

Cudowny Medalik stanowi pokłosie objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré (1806-1876), powierzając jej m.in. misję wybicia medalika.

NOWENNA KU CZCI NIEPOKALANEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK

Apel i Program Nowenny
Modlitwy Na Czas Nowenny
Katechezy O Cudownym Medaliku
Nabożeństwa Nowennowe
Kościoły Stacyjne
Transmisja Nabożeństw Z Sanktuarium - Zakopane

Z racji rozpoczynającej się Nowenny ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030) zwracamy się jako Rodzina św. Wincentego a Paulo do wszystkich wiernych z apelem o wypełnienie woli Maryi wyrażonej podczas Jej zjawienia się w kaplicy przy Rue du Bac (Paryż) w 1830 roku. Siostra Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, wizjonerka, wypełniała tę wolę całym własnym życiem, ale uznawała też za swoje życiowe posłannictwo zaświadczenie o niej przed światem. Wprawdzie pozostawała nieznana światu jako wizjonerka, przekazała swemu spowiednikowi, a w ostatnim roku życia dwóm osobom z Rodziny św. Wincentego, przesłanie o wstawienniczej misji Najświętszej Panny za ludzkością, czyli o tzw. wizji ze złotym globem w dłoniach. Jeszcze miesiąc przed śmiercią, w listopadzie 1876 roku, wzięła na stronę siostrę M. Cosnard i powierzyła jej swój życiowy testament mówiąc, że gorącym pragnieniem Niepokalanie Poczętej jest to, aby była czczona jako wstawiająca się za ludzkością u Syna, ponieważ tak bardzo modli się za ten świat; będzie to źródłem wielu łask i licznych powołań (zeznania s. Cosnard z 3 lutego i 11 marca 1898 r., PO, ses. 39 i 44).

W odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Niepokalaną do obydwu Zgromadzeń św. Wincentego (a dziś także do stowarzyszeń i grup wincentyńskich oraz wszystkich wiernych), którego doskonałe wypełnienie znajdujemy w życiu św. Katarzyny Labouré, pragniemy włączyć się we wstawienniczą modlitwę Maryi za odkupioną przez Jej Syna ludzkością – w pierwszej kolejności za tymi, którzy oddalili się od Boga, aby do Niego powrócili. Włączając się w modlitwę Niepokalanie Poczętej, pragniemy w powyższej intencji odmawiać codziennie modlitwę różańcową. Wierzymy, że wspólnota modlitwy, jaką utworzymy, będzie odpowiedzią na wezwanie Najświętszej Panny i przyczyni się do pozyskania dla Boga grzeszników. Niech na wzór św. Katarzyny towarzyszą temu jednocześnie umartwienia i wyrzeczenia, co pozostawiamy osobistej decyzji każdego.

Wierzymy, że zgodnie z obietnicą Niepokalanej nasze włączenie się w Jej modlitwę za światem przyczyni się do duchowego rozwoju Rodziny Wincentyńskiej, wzrostu powołań oraz do uzyskania licznych łask przez modlących się razem z nami wiernych.

Duchowe Centrum

Dziewięcioletnich przygotowań do Jubileuszu jest Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, które znajduje się w ZakopanemOlczy (os. Piszczory 13).

KU CZCI NIEPOKALANEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK

Podejmujemy inicjatywę Nowenny ku czci Niepokalanej, która ma być peregrynacją Cudownego Medalika od listopada 2021 do listopada 2030 r. z racji przypadającego wówczas Jubileuszu 200. rocznicy objawień maryjnych na Rue du Bac w Paryżu. Do istoty peregrynacji należy przemierzanie kraju z orędziem owych objawień.

od listopada

Rozpoczęcie
50

Peregrynacja stanowi podstawową formę Nowenny. W realizacji tego zamierzenia biorą udział kapłani i Siostry oraz AMM

Uzasadnienie inicjatywy

Rodzina św. Wincentego a Paulo w Polsce czuje się szczególnie zobowiązana do podjęcia ww. inicjatywy, ponieważ wniosła ona ważny wkład w szerzenie kultu Cudownego Medalika

Hasło

Nowenna będzie się odbywała pod hasłem: „Cudowny Medalik: znak z nieba i drogowskaz do nieba”

Polecane

do listopada

zakończenie
50

Istotę peregrynacji stanowi głoszenie podczas niedzielnych Mszy św. kazań o Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik

Cel

Szerzenie kultu Niepokalanej oraz treści obecnych na Cudownym Medaliku w odpowiedzi na życzenie Maryi wyrażone względem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Jest to też okazja do promowania charyzmatu wincentyńskiego. Liczymy jednocześnie na odrodzenie się nas samych, naszych wspólnot oraz na duchowy wzrost tych, do których dotrzemy z głoszonym orędziem.

Translate »