Dom Stradomski

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII wieku. Kiedy Misjonarze podjęli zarząd Seminarium Zamkowego w Krakowie (1682 r.), pragnęli rozwinąć w szerszym zakresie działalność pastoralną na terenie diecezji krakowskiej. Wyzwaniem były: misje ludowe, rekolekcje zamknięte, pomoc dobroczynna.

Dom Stradomski

Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII wieku. Dzięki darowiznom biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego zakupiono ziemię oraz kilka budynków nad starym korytem Wisły na przedmieściu zwanym Stradomiem. Niedługo później Misjonarze wznieśli przy ulicy Stradomskiej kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, który konsekrowano w połowie XVIII wieku.

Dom Stradomski

Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Tradycja formowania duchownych w Domu Stradomskim w Krakowie sięga końca XVII wieku. Dzięki fundacji ks. bpa Konstantego Szaniawskiego 28 maja 1732 r. Księża Misjonarze otworzyli seminarium duchowne, w którym pod ich zarządem studiowali klerycy z diecezji krakowskiej i klerycy misjonarscy.

Instytut
Teologiczny

Od 1973 r. ITKM rozpoczął współpracę naukową z Papieskim Wydziałem Teologicznym

Wydawnictwo
Instytutu

Działa od 1987 r. Tradycja wydawnicza sięga początków działalności zgromadzenia w Polsce (1651)

Kościół
Stradomski

Barokowy kościół Księży Misjonarzy na Stradomiu zbudowany został w latach 1719-1728 r.

Dom Stradomski

Od 1912 r. z domem Stradomskim związał się zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Tu mieszka Wizytator i zbiera się Rada Prowincji. Tu wydawane jest od 1909 r. pismo alumnów „Meteor”, od 1946 r. działa Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”. W domu Stradomskim mieści się także licząca ponad 200 tys. woluminów biblioteka udostępniona nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim zainteresowanym oraz Muzeum Historyczno–Misyjne Księży Misjonarzy oraz Sekretariat Misyjny.

Dom Stradomski

Translate »