Święcenia i Jubileusze Kapłańskie

  • by

“Evangelizare pauperibus misit me” Pan posyła Zgromadzenie, aby głosiło Ewangelię ubogim. Ubodzy są Jego udziałem i dziedzictwem, to oni powołali do życia Zgromadzenie, które żyć będzie tak długo, jak – za wzorem Jezusa Chrystusa – oddawać się będzie ewangelizacji poprzez dzieła i za pomocą słowa. Wierni temu powołaniu 21 maja 2016 r. ks. bp Paweł Socha CM udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjęli ks. Daniel Frąc CM, ks. Tomasz Gawlik CM, ks. Jakub Kasprzyk CM i ks. Piotr Maćkowiak CM a święcenia diakonatu dk. Paweł Kliszczak CM oraz dk. Mateusz Stopa CM aby głosząc Ewangelię ubogim nieśli im dobrą nowinę. W niedzielę, 22 maja, w uroczystość Najświętszej Trójcy, przeżywaliśmy w naszej świątyni jubileusze święceń kapłańskich. Księża Jubilaci odprawili o godz. 9.00 Mszę św. dziękczynną za 60 lat – ks. Józef Szpilski, 50 lat – ks. Tadeusz Lubelski i 25 lat – ks. Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Borowski, ks. Marek Chociej, ks. Krzysztof Dura, ks. Paweł Holc i ks. Bogdan Zapotoczny posługi kapłańskiej. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Paweł Socha CM.